Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych użytkowników korzystających ze strony www.adriangonet.pl (klauzula informacyjna)

1. Administratorem Twoich danych osobowych  jest:

Adrian Gonet www.adriangonet.pl.
Firma, która oferuje narzędzia do biznesu w której przechowuję i przetwarzam Twoje dane osobowe, to:
TFB Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (31-150 Kraków, ul. św. Filipa 23/4) zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia Wydział XI Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000499144, NIP 6762474679, REGON 12304891600000, prowadząca serwis pod adresem: www.getall.pl. 
   Jest to firma w której ja Adrian Gonet przechowuję i przetwarzam Twoje dane osobowe. Jest to firma, która oferuje narzędzia do biznesu z których korzystam.
Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Adrian Gonet.
Dane Osobowe
2. Dane kontaktowe Administratora strony Adriana Gonet www.adriangonet.pl
Z administratorem danych można kontaktować się za pośrednictwem adresu email: adriangonet1986@gmail.com.
 

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych (patrz: opis poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych poniżej).

Uprawnienia. RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

  • prawo dostępu do danych osobowych,
  • prawo do sprostowania danych osobowych,
  • prawo do usunięcia danych osobowych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.

Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Zachęcam do zapoznania się z tymi przepisami. Ze swojej strony uważam za potrzebne wyjaśnić Ci, że wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych osobowych. Dla Twojej wygody dołożyłem starań, by w ramach opisu poszczególnych operacji przetwarzania danych osobowych wskazać na przysługujące Ci w ramach tych operacji uprawnienia.

Podkreślam, że jedno z uprawnień wskazanych powyżej przysługuje Ci zawsze – jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściłem się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Zawsze, w każdym momencie możesz również zwrócić się do mnie z żądaniem udostępnienia Ci dokumentów o tym, jakie przetwarzam dane na Twój, oraz w jakich celach je przetwarzam. Jeśli chcesz zmienić, albo na Twoją prośbę ograniczyć do mniejszej ilości swoje dane osobowe, które zbieram, lub wycofać (żebym usunął) Twoją zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, to napisz do mnie emaila z prośbą, a kiedy go odczytam, to przestanę przetwarzać, usunę Twoje dane osobowe.

Wystarczy, że skontaktujesz się ze mną pod adresem adriangonet1986@gmail.com. Dołożyłem jednak wszelkich starań, by interesujące Cię informacje zostały wyczerpująco przedstawione w niniejszej polityce prywatności. Podany powyżej adres e-mail możesz wykorzystać również w razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.
 
Bezpieczeństwo. Gwarantuję Ci poufność wszelkich przekazanych mi danych osobowych. Zapewniam podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Środki bezpieczeństwa danych osobowych.


Dostęp do mojego osobistego komputera, który jest podłączony do „sieci domowej” zabezpieczam wystarczająco trudnym do odgadniecia chasłem. Dostęp do mojej poczty gmail zabezpieczyłem wystarczająco trudnym chasłem i dodatkowo dwu etapowym logowaniem SMS. Dane przechowuję i przetwarzam wyłącznie on-line bez zapisu na dysk i bez ich przetwarzania w formie papierowej. Dane przechowuję i przetwarzam na serwerach firmy GetAll, która ma swoje odpowiednie zabezpieczenia danych osobowych. Jest to firma, która oferuje narzędzia do biznesu z których korzystam. Do panelu z narzędziami tej firmy loguję się wystarczającoskomplikowanym chasłem. Word Press, czyli system do tworzenia moich witrych internetowych zabezpieczam 

 

Jako twórca internetowy, czyli bloger, oraz właściciel listy emailowej (email marketingowiec) Ja Adrian Gonet nie narażam Cię na większe ryzyko jeżeli chodzi o bezpieczeństwo Twojej wolności jeśli chodzi konkretnie o moją działalność, bo dane osobowe, które ja Adrian Gonet zbieram w internecie nie są danymi Twojego miejsca zamieszkania i nie wymagam również podawania nazwisk osób które zapisują sie na moją listę emailową ani na moim blogu www.adriangonet.pl i nigdzie indziej w internecie. Nie wymagam również podawania nazwiska jeśli chcesz komentować mojego bloga.

Polecam dla BEZPIECZEŃSTWA NIE podawać swojego adresu zamieszkania w swojej elektronicznej skrzynce emailowej, ani NIGDZIE INDZIEJ W INTERNECIE GDZIE NIE JEST TO KONIECZNE I NARAŻA CIĘ NA RYZYKO.

 

Odbiorcy danych.Twoje dane mogą być przetwarzane przez moich podwykonawców, czyli podmiotów, z których usług korzystam przy przetwarzaniu danych oraz świadczeniu na Twoją rzecz usług czy realizacji zamówień. Są to też podwykonawcy, którzy świadczą usługi tylko dla mnie.

osoby, które przy świadczeniu na moją rzecz usług związanych ze wsparciem technicznym moich stron internetowych mogą potencjalnie uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych.

1.GetAll.pl TFB GROUP Sp.z o.o – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, w tym serwerze skrzynki pocztowej

2.Google LLC – w celu korzystania z usług Google, w tym poczty e-mail funkcjonującej w oparciu o serwery Google,

3. GetAll.pl TFB GROUP Sp.z o.o – w celu korzystania z Autorespondera (system email marketingowy) Kiedy zapiszesz się do Newslettera, oraz/lub aby pobierać Bezpłatne produkty informacyjne, to przetwarzam tam Twoje dane osobowe, takie jak adres email, imię i inne dane osobowe.

4. OVH.pl Polska. – w celu korzystania usług domenowych.  W tym serwisie kupiłem i zarejetrowałem swoją domenę blogową (adres www) pod który podpiąłem swój blogi umieszczony na serwerach firmy www.GetAll.pl.

5. osoby, które przy świadczeniu na moją rzecz usług związanych ze wsparciem technicznym stron internetowych i Autorespondera (system do wysyłania emaili) mogą potencjalnie uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych.

6. Bitly, Inc – w celu maskowania i skracania adresów stron internetowych. Może pozyskiwać dane osób, które w nie klikają. Jest to narzędzie firmy amerykańskiej, która znajduje się USA.

Wszystkie podmioty, którym powierzam przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Z uwagi na korzystanie z usług Google oraz usług firmy OVH i Bitly Twoje dane mogą być przekazywane do do państw trzecich np. Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach. Nie obawiaj się, Google oraz firma OVH i firma Bitly gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie.

Dodatkowa aplikacja 

8. Contact From 7 – jest to amerykańska aplikacja do Word Pressa (system blogowy) i służy do komunikowania się ze mną drogą emailową. To aplikacja dzięki której stworzyłem formularz kontaktowy w którym wpisuje się imię, oraz email, a także oraz treść emaila. Po wysłaniu wiadomości poprzez przycisk „wyślij” dostaję email na swoją skrzynkę Gmail z danymi wymienionymi powyżej. Dodatkowo będę miał dostęp do niektórych danych osobowych z konta Google jeśli takie dane umieściłeś/aś.

 

Kontakt. Kontaktując się ze mną za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób naturalny przekazujesz mi swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.

Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z zainicjowania kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jestem w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką ze mną prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na mój nadrzędny interes, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

Komentarze. Jeżeli chcesz dodać komentarz na blogu, musisz wypełnić formularz i podać w nim swój adres e-mail oraz imię, albo imię i nazwisko jeśli chcesz. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by dodać komentarz.

System komentarzy obsługiwany jest przez firmę Disqus Inc., 301 Howard Street, Suite 300, San Francisco, CA94105, USA. Disqus jest samodzielnym administratorem Twoich danych osobowych, a korzystanie z systemu odbywa się na podstawie akceptacji przez Ciebie regulaminu świadczenia usług przez Disqus.

Dane przekazane podczas dodawania komentarza wykorzystywane są w celu opublikowania komentarza na blogu, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wynikająca z dodania komentarza.

Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania komentarzy na blogu, chyba że wcześniej poprosisz o usunięcie komentarza, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy.

W każdej chwili możesz sprostować swoje dane przypisane do komentarza, jak również zażądać ich usunięcia. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO. Uprawnienia te możesz realizować bezpośrednio w ramach swojego konta użytkownika w systemie Disqus.

3. W jakich celach są przetwarzane Twoje dane osobowe? 
Za Twoją dobrowolną zgodą dane mogą być przetwarzane do celów analitycznych i identyfikację Twojej osoby, oraz cechy Twojej soby (pliki cookies)
Ponadto Twoje dane będą przetwarzane do celu realizacji usług i sprzedaży produktów firm z którymi współpracuję jako partner biznesowy w systemie MLM i jako partner biznesowy firm, które oferują współpracę w ramach Programów partnerskich. Współpracuję z firmami www.DuoLife.pl i www.ceneo.pl i polecam ich produkty w zamian za prowizję od sprzedaży.
Co więcej, Twoje dane mogą być także przetwarzane w celu dopasowania treści witryn internetowych www.adriangonet.pl do Twoich zainteresowań, potrzeb i problemów związanych z tematem mojego bloga www.adriangonet.pl i z tematem „stron przechwytujących” Twój adres e-mail i imię, (które należą do Adriana Gonet) , a także wykrywania botów i nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, które będę promował ja Adrian Gonet i oferował kupno na stronie www.adriangonet.pl i bezpośrednio w mailingach. Zawsze możesz wyrazić sprzeciw jeżeli chodzi o przetwarzanie, zbieranie danych osobowych o Tobie.
W tym celu napisz do mnie emaila na adres: adriangonet1986@gmail.com. Wtedy usunę wszystkie Twoje dane osobowe i nie będziesz otrzymywał/a żadnych e-maiingów i sms’ów z poradami, żadnych polecanych płatnych produktów i usług. Twoje dane osobowe zawsze podajesz dobrowolnie.

II. Ogólne informacje dotyczące przetwarzania danych Użytkowników przez Adriana Gonet  www.adriangonet.pl.

1. Firma TFB Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (31-150 Kraków, ul. św. Filipa 23/4) zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia Wydział XI Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000499144, NIP 6762474679, REGON 12304891600000.

 
Jest to firma, która oferuje narzędzia do e-biznesu z których korzystam i w której przechwuję i przetwarzam Twoje dane osobowe takie jak:
adres e-maila, imię (które pozyskuję na blogu poprzez tak zwane strony przechwytujące w zamian za bezpłatne info produkty) wiek, wykonywana praca, zainteresowania, problemy i potrzeby związane związane z tematem moich stron internetowych, miejsce zamieszkania, numer telefonu, zainteresowania związane z treningiem siłowym i nie tylko, jakie produkty i usługi kupujesz..  Administratorem stron przechwytujących imiona i adresu email, oraz bloga www.adriangonet.pl i danych osobowych pozyskiwanych na blogu i poprzez ankiety jest Adrian Gonet. 
Dane osobowe będę pozyskiwał za Twoją dobrowolną zgodą za pomocą ankiet internetowych firmy GetAll, która oferuje narzędzia do biznesu. W serwerach tej firmy będę przechowywał Twoje dane osobowe i będę je przetwarzał w moim panelu z narzędziami do biznesu firmy GetAll.
Zawsze możesz wyrazić sprzeciw jeżeli chodzi o przetwarzanie, zbieranie danych osobowych o Tobie.
W tym celu napisz do mnie emaila na adres adriangonet1986@gmail.com. Wtedy usunę wszystkie Twoje dane osobowe i nie będziesz otrzymywał/a żadnych e-maiingów z bezpłatnymi poradami, oraz żadnych polecanych produktów i usług. Twoje dane osobowe zawsze podajesz dobrowolnie.
 
Celem gromadzenia tych danych jest to, aby jak najlepiej dopasować do Ciebie treści w e-mailingach i na stronach, (które administruje Adrian Gonet) i oferowane produkty i usługi partnerów biznesowych Adriana Gonet w których działam w systemie MLM i w ramach Programów Partnerskich. Dane osobowe zbieram również po to, aby poznać problemy i potrzeb swoich subskrybentów, czyli klientów i potencjalnych klientów, żebym mógł przekazywać informacje marketingowe i handlowe, dopasowywać treści bloga do potrzeb, pragnień i problemów swoich Subskrybentów, żeby dopasowywać do Twoich preferencji odpowiednie produkty i usługi  Firm z którymi współpracuję w systemie MLM i w których działam jako partner Programów partnerskich.
 

Administratorem Twoich danych jest równierz Adrian Gonet, właściciel serwisu www.adriangonet.pl.

2. Z Administratorem można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych pod następującym adresem e-mail: adriangonet1986@gmail.com

3. Dane osobowe mogą być zbierane przez Administratora serwisu z którego korzysta Adrian Gonet jak również pozostałych z którymi współpracuje jako partner biznesowy w MLM-ach i Programach partnerskich. Dane osobowe są zbierane w następujących celach: 

a. świadczenia usług i sprzedaż produktów, oraz wykonania umowy przez Administratorów np.: zgodnie z Regulaminem świadczenia usług strony www.adriangonet.pl, sprzedaż produktów przez Adriana Gonet i bezpośrednio u jego partnerów biznesowych www.duolife.pl i www.ceneo.pl i innych. – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; 
b. przesyłania zamówionych informacji handlowych, w tym newslettera, emailingów, spersonalizowanych reklam, porad bezpośrednio na Twój adres e-mail na podstawie zgody – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; 
c. zapewnienia kontaktu z Administratorem za pośrednictwem formularza kontaktowego – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; 
d. księgowo-podatkowych firm z którymi Adrian Gonet współpracuje jako partner biznesowy w MLM-ach i Programach partnerskich– art. 6 ust. 1 lit. c) RODO; 
e. dochodzenia roszczeń w zw. z zawartymi umowami z Użytkownikami – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; 
f. wykrywania botów i nadużyć w usługach, pomiarów statystycznych, analitycznych i udoskonalenia usług – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 4. Administrator zbiera dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym dla realizacji celów, do których są zbierane. 5. Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie przez czas niezbędny dla realizacji zamierzonych celów. 
 
6. Użytkownikom przysługują następujące prawa, z których mogą skorzystać (w tym celu należy się skontaktować z Administratorem – dane kontaktowe powyżej): 
a. Prawo dostępu do danych; 
b. Prawo do sprostowania danych; 
c. Prawo do usunięcia danych; 
d. Prawo do ograniczenia przetwarzania; 
e. Prawo do przenoszenia danych (o ile do przetwarzania dochodzi na podstawie zgody lub w celu zawarcia umowy); 
f. Prawo sprzeciwu (o ile dane przetwarzane są na podstawie uzasadnionego interesu administratora); 
g. Prawo do cofnięcia zgody, o ile przetwarzanie następuje na podstawie zgody; 
h. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. 7. Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora m.in. dostawcom usług IT – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Dane mogą być również przekazane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego). 8. Dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. 

10. Pełne informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w klauzulach informacyjnych przekazywanych Użytkownikom w momencie zbierania od nich danych osobowych dla określonych celów.    

Profilowanie danych osobowych (dodatkowe informacje)
Będę analizować twoje wybory zakupowe, aby oferować Ci produkty podobne, dopasowane do Twoich preferencji.
Zawsze masz prawo się nie zgodzić na takie profilowanie. Profilowanie Twoich danych osobowych w celach marketingowych, które wymieniłem powyżej będzie odbywać się w sposób zautomatyzowany.
 
Jeśli profilowanie Twojej osoby na podstawie danych o Tobie Ci nie odpowiada, bo wywołuje określone skutki prawne czy jakiekolwiek inne, to zawsze możesz do mnie napisać na adres email adriangonet1986@gmail.com w tej sprawie w celu zaprzestania takiego działania z mojej strony. 

Pliki cookies i inne technologie śledzące

Moja strona, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies.

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez mój system teleinformatyczny (cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich).

Niektóre używane przeze mnie cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają mi rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).

Więcej szczegółów znajdziesz poniżej.

Zgoda na cookies. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies. Dzięki specjalnemu narzędziu masz możliwość zarządzania plikami cookies z poziomu strony. Ponadto, zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdziesz wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies.

Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z mojej strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Cookies własne. Cookies własne wykorzystuję w celu zapewnienia prawidłowego działania strony.

Cookies podmiotów trzecich. Moja strona, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.

Google Analytics. Korzystam z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie realizuję, opierając się na moim prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji mojej strony internetowej.

Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z mojej strony. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwerów w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.  

Z uwagi na aktywowaną przeze mnie anonimizację adresu IP, Twój adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i dopiero tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google.

Z uwagi na to, że Google LLC posiada siedzibą w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

Możesz zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania przez Ciebie z mojej strony internetowej przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics, zachęcam do zapoznania się z wyjaśnieniami przygotowanymi przez Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

W ramach ustawień plików cookies dostępnych z poziomu mojej strony możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie w Twoim przypadku z Google Analytics, czy nie.

Facebook Pixel. Korzystam z narzędzi marketingowych dostępnych w ramach serwisu Facebook i zapewnianych przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA.  W ramach tych narzędzi będę kierował do Ciebie reklamy w serwisie Facebook. Działania w tym zakresie realizuję, opierając się na moim prawnie uzasadnionym interesie w postaci marketingu  produktów lub usług firm z którymi współpracuję jako partner biznesowy MLM-ów i Programów partnerskich w zamian za prowizję od sprzedaży.

W celu kierowania do Ciebie reklam spersonalizowanych pod kątem Twoich zachowań w moich witrynach, zaimplementuję w ramach moich stron Pixel Facebooka, który w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z moich witryn w zakresie przeglądanych stron. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Facebooka w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają mi na Twoją identyfikację. Wiem jedynie, jakie działania podjąłeś w ramach mojej strony. Informuję Cię jednak, że Facebook może łączyć te informacje z innymi informacjami o Tobie zebranymi w ramach korzystania przez Ciebie z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Takie działania Facebooka nie są już zależne ode mnie, a informacji o nich możesz szukać bezpośrednio w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Z poziomu swojego konta na Facebooku możesz również zarządzać swoimi ustawieniami prywatności.

Z uwagi na to, że Facebook Inc. posiada siedzibą w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

W ramach ustawień plików cookies dostępnych z poziomu moich stron możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie w Twoim przypadku z Pixela Facebooka, czy nie.

Narzędzia społecznościowe. Na mojej stronie używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, Instagram.

Wyświetlając moją stronę internetową, zawierającą takie wtyczki, Twoja przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Twojej przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Twoja przeglądarka wyświetliła moją stronę, nawet jeśli nie posiadasz profilu u danego usługodawcy czy nie jesteś u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z Twoim adresem IP) jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.

Jeśli zalogowałeś się do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na mojej stronie do Twojego profilu w danym serwisie społecznościowym.

Jeśli użyjesz danej wtyczki, np. kilkając w przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana.

Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako Twoje kontakty. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.

Jeśli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na mojej stronie internetowej bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie musisz się wylogować z tego serwisu. Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

Wideo i audio. Osadzam na stronach wideo z serwisu YouTube. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA dotyczące usługi YouTube. Pliki cookies ładowane są dopiero przy odtwarzaniu wideo. Jeżeli nie godzisz się na ich załadowanie, powstrzymaj się przed odtwarzaniem wideo.

Odtwarzając wideo otrzymuje o tym informacje, nawet jeśli nie posiadasz profilu Google, lub nie jesteś akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z Twoim adresem IP) jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.

Jeśli zalogowałeś się do serwisu Google, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować odtworzenie wideo na mojej stronie do Twojego profilu w Google. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawcę, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności Google.

Jeśli nie chcesz, aby Google przyporządkowywał dane zebrane w trakcie odtwarzania wideo bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na mojej stronie musisz się wylogować z tego serwisu. Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

Zachęcam Cię do zapoznania się ze szczegółami polityki prywatności Google (https://policies.google.com/privacy).

Disqus. Korzystam z systemu Disqus w celu obsługi komentarzy na blogu. Wiążę się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Disqus Inc. Disqus może wykorzystywać informacje przechowywane w plikach cookies dla własnych celów marketingowych, na co nie mam wpływu. Disqus zapewnia o anonimowości informacji gromadzonych w ramach plików cookies. Korzystasz z Disqus na podstawie umowy zawartej przez Ciebie z Disqus poprzez rejestrację konta użytkownika w ich systemie. W ten sposób godzisz się na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z polityką prywatności firmy Disqus Inc.: https://help.disqus.com/terms-and-policies/disqus-privacy-policy.

Bitly. Wykorzystuję system maskowania i skracania linków do stron www, aby oprócz zabezpieczenia się przed utratą prowizji partnerskiej przez tzw syndrom „psa ogrodnika”, który często wystepuje w polsce, dodatkowo otrzymywać dane na temat ilości kliknięć, wejść na stronę poprzez kliknięcie w link i z jakiego kraju są dane klikniecia i wejścia na stronę. Jest to związane z wykorzystywaniem przez firmę Bitly, Inc plików Cookies. 

 Cookies DuoLife, firmy MLM z którą współpracuję. Serwisy internetowe DyoLife S.A zgodnie z art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2014 r. Prawo telekomunikacyjne, korzystają z plików Cookies stanowiących dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniach końcowych Użytkownika. 

Zasady określające cel przetwarzania danych oraz jakie dane gromadzą pliki Cookies, zostały określone w odrębnym dokumencie dalej („Polityka plików Cookies”). Aby uzyskać wiecej informacji na ten temat proszę skorzystać ze strony: http://www.allaboutcookies.org/    

Cookies firmy GetAll z której usług i produktów korzystam.

 W jakich celach przetwarzam (Adrian Gonet) Twoje dane osobowe korzystając z narzędzi i usług firmy GetAll ?
Za Twoją dobrowolną zgodą dane mogą być przetwarzane do celów analitycznych (pliki cookies).
Ponadto Twoje dane będą przetwarzane aby przesyłać Ci informacje marketingowe i handlowe (propozyzje kupna produktów i usług) dopasowane do Ciebie na podstawie statystych.
Co więcej, Twoje dane, które przechowywane są w firmie GetAll (z której produktów i usług korzystam) mogą być także przetwarzane w celu dopasowania treści witryn internetowych www.adriangonet.pl do Twoich zainteresowań, a także wykrywania botów i nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług na stronie www.adriangonet.pl, oraz proponowane informacje marketingowe i handlowe.

Logi serwer

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przeze mnie w celu Twojej identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

4. Przez jaki okres będą przechowywane Twoje dane osobowe? 
Dane będą przetwarzane w celach analitycznych do momentu wycofania przez Ciebie zgody na takie przetwarzanie. 
W odniesieniu do usług i produków promowanych na stronie internetowej www.adriangonet.pl i bezpośrednio w e-mailingach Twoje dane będą przetwarzane przez okres, w którym usługi te będą przeze mnie promowane, oraz będą sprzedawane i dostarczane przez firmy z którymi współpracuję (wymienione powyżej) w ramach Programu partnerskiego i w systemie MLM. Czasami również po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. W takim przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji tego typu celów. 5. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych? 
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest Twoja dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych, w tym na cele analityczne (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). 
W odniesieniu do usług www.getall.pl, Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO (jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą). 
Jeżeli chodzi o wykrywanie botów i nadużyć oraz pomiary statystyczne i udoskonalenie usługi, Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes administratora). Uzasadnionym interesem administratora jest dopasowanie treści usług zlokalizowanych na stronach adriangonet.pl do Twoich potrzeb, zapewnienie bezpieczeństwa tych usług, a także ich ciągłe udoskonalanie. 6. Wymóg podania danych 
Podanie danych w celu realizacji usług (informacje marketingowe i handlowe) witryny www.adriangonet.pl i partnerów biznesowych Duolife.pl i ceneo.pl jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona. 
Przetwarzanie danych w pozostałych celach wykrywania botów i nadużyć w usługach www.adriangonet.pl i www.duolife.pl, oraz www.ceneo.pl , pomiarów statystycznych, analitycznych i udoskonalenia usług www.adriangonet.pl i www.duolife.pl, oraz www.ceneo.pl  jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług www.adriangonet.pl. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług. 7. Do jakich odbiorców przekazywane będą Twoje dane osobowe? 
Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora serwisu www.getall.pl.

Twoje dane mogą być również przygotowane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego). 

III. Postanowienia końcowe

1. Korzystając ze strony internetowej www.adriangonet.pl jak i z funkcji Serwisu, wyrażasz zgodę na postanowienia zawarte w niniejszej Polityce Prywatności, która jest nieodłącznym elementem Regulaminu. 

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności, z tym zastrzeżeniem, że zmiany te nie wpłyną na to, że www.adriangonet.pl nigdy nie udostępni danych Użytkowników osobom trzecim.